LU rektora amata kandidātu profesoru Indriķi Muižnieku atbalsta Lotte Tisenkopfa – Iltnere “MADARA COSMETICS” dibinātāja un LU profesors Andrejs Ērglis.

LU rektora amata kandidātu profesoru Gundaru Bērziņu atbalsta LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa un LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns Sandris Lācis.

 

21. maijā rektora kandidātu debatēs visi interesenti laipni aicināti piedalīties un uzdot sev interesējošus jautājumus.