2019. gada 24. maijā plkst. 13.00 norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Satversmes sapulce, kurā notiks LU rektora un Senāta vēlēšanas.

LU rektora amatam izvirzīti divi kandidāti – esošais LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš, kā arī ir apstiprināts LU senatoru kandidātu saraksts 89 kandidātu sastāvā.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvam izvirzīti pieci kandidāti.

Satversmes sapulces dienas kārtība:

  • Satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums;
  • rektora I. Muižnieka atskaite;
  • Senāta priekšsēdētāja M. Kļaviņa atskaite;
  • rektora vēlēšanas;
  • Senāta vēlēšanas;
  • Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas.

LU Satversmes sapulces organizācijas un rektora vēlēšanu komisija darbojas šādā sastāvā: Ansis Grantiņš (komisijas priekšsēdētājs, LU administrācijas vadītājs), Edvīns Danovskis (priekšsēdētāja vietnieks, Juridiskās fakultātes docents), Uldis Kondratovičs (LU Botāniskā dārza direktors), Ilze Rūmniece (Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne), Egils Plūme (Materiālu mehānikas institūta direktors), Rasma Mozere (LU Arodbiedrības priekšsēdētāja), Baiba Broka (rektora vietniece juridiskajos jautājumos), Jānis Uiska (Juridiskā departamenta direktors), Jana Grīniņa (Personālvadības departamenta direktore), Kārlis Dārznieks (Komunikācijas un inovāciju departamenta direktora p.i.), Renards Ozoliņš (LU students), Anda Ozola (LU vadošā eksperte).

Dalīties

Saistītais saturs

LU rektora amatam izvirzīti divi kandidāti: Indriķis Muižnieks un Gundars Bērziņš
26.04.2019.

LU rektora amatam izvirzīti divi kandidāti: Indriķis Muižnieks un Gundars Bērziņš