Šodien, 24. maijā, Latvijas Universitātē (LU) notika LU Satversmes sapulce, kurā par Universitātes rektoru uz nākamajiem četriem gadiem pārvēlēts profesors Indriķis Muižnieks. Uz rektora amatu pretendēja arī LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors Gundars Bērziņš.

No 286 klātesošajiem Satversmes sapulces dalībniekiem par profesoru Indriķi Muižnieku balsoja 141, savukārt par otru kandidātu profesoru Gundaru Bērziņu nobalsoja 128 balstiesīgie. 

Satversmes sapulces ietvaros rektors Indriķis Muižnieks nolasīja ziņojumu par četru gadu laikā paveikto, kas tika realizēts esot rektora amatā.

“Mēs esam izpildījuši pirms četriem gadiem dotos solījumus. Ir pieaudzis LU studentu un darbinieku skaits, samazinājies darbinieku vidējais vecums. Esam pirmo reizi panākuši, ka visiem darbiniekiem ir veselības apdrošināšana, esam izveidojuši “Bonusa” un “Efektīvās sadarbības” programmas. Universitāte ir sekmīgākā Latvijas institūcija dažādu projektu piesaistē, un ir augusi zinātnisko rakstu kvalitāte. Tāpat būtiski pieauguši saimnieciskās darbības ienākumi,” uzsvēra I. Muižnieks.

Rektors iezīmēja arī vairākas jomas, kurās darbs ir uzsākts un turpinās –  studiju programmu modernizācija, vairāku studiju programmu akreditēšana, tāpat turpinās arī LU Akadēmiskā centra attīstība.

Savā rektora amata kandidāta runā Muižnieks akcentēja: “Mēs gribam, lai katrā Latvijas ģimenē varētu teikt: es zinu Latvijas Universitāti, jo tur ir studējuši mani vecāki, vecvecāki, un arī es tur gribu studēt. Es zinu Latvijas Universitāti, jo tur strādā lieliski pasaules mēroga atpazīstami zinātnieki, un es gribu strādāt kopā ar viņiem. Es vēlos veidot savu profesionālo un akadēmisko dzīvi uz Latvijas Universitātes bāzes.”

I. Muižnieka prioritātes, kas ierakstītas viņa vadības programmā, ir: virzība uz izcilību, zinātnē balstīta attīstība, atvērtība sabiedrībai, iekļaujoša izaugsme. “Tādā veidā mēs varam iet uz šobrīd Saeimā akceptēto mērķi - iekļūt TOP 500 reitingā,” uzsvēra rektors.

Profesors Indriķis Muižnieks dzimis 1953. gadā. 1976. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti (BF), iegūstot bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikāciju. Docētāja darbu Universitātē I. Muižnieks uzsācis 1992. gadā. 1996. gadā ievēlēts docenta amatā, pēc gada kļūstot par profesoru mikrobioloģijas apakšnozarē. No 1992. līdz 1998. gadam vadījis LU BF Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru, bet BF dekāna pienākumus pildījis no 1997. līdz 2000. gadam. 2000. gadā Muižnieks kļuva par LU zinātņu prorektoru, bet LU rektora amatā pirmo reizi ievēlēts 2015. gada 4. jūnijā. Indriķis Muižnieks ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem ievēl amatā LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas.

Plašāka informācija par LU rektora vēlēšanām: https://www.rektoravelesanas.lu.lv/

Satversmes sapulces ieraksts

FOTO

Dalīties