Jaunumi

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte rektora amatam izvirza Indriķi Muižnieku

LU Juridiskā fakultāte rektora amatam izvirza Gundaru Bērziņu

LU Ķīmiskās fizikas institūts ( LU ĶFI) rektora amatam virza Indriķi Muižnieku

LU Bioloģijas fakultāte rektora amatam izvirza Indriķi Muižnieku

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte rektora amatam izvirza Gundaru Bērziņu

Indriķi Muižnieku uz otro rektora amata termiņu izvirza Bioloģijas institūts

Indriķi Muižnieku rektora amatam virza LU Cietvielu fizikas institūts

LU Padomnieku konvents piedāvā septiņus jautājumus, kuri būtu jārisina jaunievēlētajam rektoram

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte rektora amatam izvirza Gundaru Bērziņu