Amats: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore, rektora padomniece
Kandidāta CV (.pdf)
Redzējums par Latvijas Universitātes stratēģisko attīstību turpmākajos piecos gados (.pdf)

 

Amats: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors
Kandidāta CV (.pdf)
Redzējums par Latvijas Universitātes stratēģisko attīstību turpmākajos piecos gados (.pdf)