Amats: LU rektors, profesors
Izvirzīja: LU Medicīnas fakultāte, LU Materiālu mehānikas institūts, LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Bioloģijas institūts, LU Bioloģijas fakultāte, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU Botāniskais dārzs, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.
Dzīves un darba gājums (CV):  

Amats: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors
Izvirzīja: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, LU Datorikas fakultāte, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LU Juridiskā fakultāte. 
Dzīve un darba gājums (CV):