• Satversmes sapulces nolikums 
  • LU Rektora vēlēšanu nolikums